Om oss - Right To Play

Om oss

I samarbete med kommun, idrottsföreningar och ungdomarna själva utbildar och utvecklar Right To Play Sverige ensamkommande och nyanlända ungdomar. Genom aktiviteter starkt förankrade i programmets mål - ökad anställningsbarhet, förbättrat språk, förbättrad självkänsla och utökat nätverk, arbetar vi individanpassat så att varje ungdom får rätt förutsättningar att bli en aktiv deltagare i det svenska samhället, genom att bli en aktiv deltagare i den svenska idrottsrörelsen. Ungdomarna ska känna sig som aktiva deltagare i, och inte enbart mottagare av, integration. Vårt svenska program utgår ifrån Right To Plays globala metodik med erfarenhetsbaserat lärande genom aktivt deltagande.

Vi estimerar att Right To Play Sverige innan året är slut kommer ha skapat över 1000 arbetstillfällen för ungdomar i vårt program. På så sätt bidrar vi aktivt till att nå de Globala målen, specifikt mål 8.6: Att till år 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

“Right To Play har gjort så mycket för mig, det var Right To Play som öppnade dörren för mig till samhället, hjälpte mig att lära mig språket snabbt, lära känna svenskar och nya kompisar och viktigast – att jag fick jobb. Tre jobb!

- Nazir 18 år

                                       

Kort om oss:

 • Right To Play Sverige startade sitt första program 23 januari 2017. Verksamheten startade i november 2016.

 • Hittills har vi engagerat över 300 ungdomar i våra program. Vi arbetar individanpassat efter varje ungdoms förutsättningar.

 • Vi arrangerar löpande programaktiviteter, cirka en varannan vecka, alla kopplade till våra mål: att ungdomarna i Right To Plays program ska få en ökad anställningsbarhet genom en ökad självkänsla, ett utökat socialt nätverk och förbättrade språkkunskaper i svenska.

 • Vi har utvecklat ett Ungdomsledarprogram där våra avlönade ungdomsledare idag designar och vidareutvecklar nästan alla våra aktiviteter samt helheten i vårt program, efter ungdomarnas behov. 6 ungdomar från programmet har hittills anställts som Right To Plays ungdomsledare.

 • Cirka 90% av de som har arbetstillstånd har fått sitt första extrajobb genom programmet och cirka 200 har haft praktik/fått praktisk arbetslivserfarenhet inom idrott och evenemang på regelbunden basis.

 • Vi har utvecklat och aktiverat Right To Plays Domarakademi där 21 ungdomar nu är aktiva domare i fotbolls-Stockholm med egna domarmentorer som stöttar dem i deras utveckling.

 • Vi har startat upp samarbeten med fem idrottsföreningar; AIK, Råsunda IS, FC Järfälla, Flyttfågeln FC och FOC Farsta.

 • Många programdeltagare har under året engagerat sig i sina idrottsföreningar på olika sätt, exempelvis som fotbollstränare och lagledare.

 • Right To Play har vunnit Silverhjulet på Gyllene Hjulet-galan för Sveriges bästa sponsring och partnerskap i kategorin "Årets Samhällsengagemang", blivit nominerade till Sveriges Uniteds pris "Guldhanden" och blivit finalist i Metro och ÖppnaDörrens pris för bästa integrationsinitiativ 2018 - "Årets Dörröppnare".


En mätning som gjorts av en extern aktör under 2017-2018 visar att:

 • 93% av deltagarna upplever att Right To Play Sverige har ökat deras självkänsla.
 • 81% upplever att Right To Play Sverige har utökat deras sociala nätverk.
 • 85% upplever att Right To Play Sverige har förbättrat deras språkkunskaper.
 • 89% upplever att Right To Play Sverige gett dem bättre kunskap om hur man gör ett bra jobb.

Right To Play visar en statistiskt signifikant högre lyckonivå än kontrollgruppen (p<0.04**). De visade även en statistiskt större socialt nätverk av stödjande vuxna (p<0.007**). Vi har kontrollerat för att grupperna är lika i övriga relevanta hänseenden som kan ha påverkat deras lyckonivå och sociala nätverk, såsom: hur länge de varit till Sverige, deras status gällande uppehållstillstånd, och huruvida de var ensamkommande. Skillnaderna mellan deltagargruppen och kontrollgruppen ger således starka indikationer på att Right To Plays program har förbättrat ungdomarnas mentala välmående och utökat deras sociala nätverk.


Läs Right To Play Sveriges Verksamhetsberättelse 2017 här.


Right To Play Sverige
Kontakt - Anna Lindh, Verksamhetsledare
Mail: alindh@righttoplay.com

Facebook: www.facebook.com/righttoplaysweden

Linkedin: www.linkedin.com/company/right-to-play-sweden/

Swish
Du kan enkelt Swisha in ett valfritt belopp till oss för att att stötta vår verksamhet. Ange vårt Swish-nummer 123 023 0508 för att ge din gåva.   

   

   Kontaktformulär