Om Right To Play Sverige - Right To Play

Om Right To Play Sverige


Right To Play Sverige drivs av oss, Anna Lindh och Tomas Breistein. Vi tror att barn och unga lär sig allra bäst genom lek och idrott. I Right To Play Sverige tar vi fasta på det genom att samarbeta med kommuner och idrottsföreningar för att utbilda och ge möjligheter åt ensamkommande och nyanlända flyktingungdomar. Genom att bli aktiva deltagare i idrottsrörelserna lär sig ungdomarna också att bli aktiva deltagare i det svenska samhället, idrotten erbjuder naturliga mötesplatser för effektiv inkludering.


Right To Plays Sveriges nystartade program riktar sig mot nyanlända och ensamkommande ungdomar och har som mål att de ska känna sig som aktiva deltagare av och inte enbart mottagare av integration. Programmet går ut på att ungdomarna ska få ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter medan de samtidigt får en möjlighet att ha kul, allt genom idrotten. Utöver idrott och träning får ungdomarna i programmet också diskutera drömmar, mål, självledarskap, värderingar och kommunikation m.m.. De får även en bredare insikt i idrottsrörelsen och dess möjligheter. Genom engagemang i idrottsföreningar och på idrottsevenemang utvecklar ungdomarna sina styrkor och ökar samtidigt kunskapen om det svenska samhället.


Vårt svenska program utgår ifrån Right To Plays metodik med erfarenhetsbaserat lärande genom aktivt deltagande. Programmet innehåller många olika delar såsom utbildning, aktivitetsprogram, mentorer och praktik. Genom idrotten får ungdomarna i vårt program verktygen de behöver för att bygga självkänsla och engagemang och på så vis känna tillhörighet i det svenska samhället.Right To Play Sverige
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm

Anna Lindh, Verksamhetsledare
Mail: alindh@righttoplay.com


Swish
Du kan enkelt Swisha in ett valfritt belopp till oss för att att stötta vår verksamhet. Ange vårt Swish-nummer 123 023 0508 för att ge din gåva.


                     
Kontaktformulär