Right To Play Sverige

Right To Play Sverige

Stöd oss!

Vi får ut nyanlända ungdomar i jobb

Right To Play Sverige

I samarbete med kommun, företag, föreningslivet och ungdomarna själva stöttar, utbildar och stärker Right To Play Sverige utrikesfödda och nyanlända ungdomar.
Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med varje ungdom, med en metodik som utgår ifrån att se individen – deras styrkor, förutsättningar och behov. Programverksamhetens mål är att öka ungdomarnas anställningsmöjligheter, fysiska och psykiska hälsa, samt egenmakt att driva förändring för sig själva och i samhället i stort.

Right To Play driver för närvarande program och projekt i Stockholmsområdet, samt genom vårt nätverk för att sprida metod och erfarenheter på en nationell nivå.  

Right To Play Sverige jobbar för och tillsammans med utrikesfödda och nyanlända ungdomar i åldern 16-24 år. Sekundär målgrupp är arbetsgivare - integration är en tvåvägsprocess, det måste finnas en aktiv mottagare. Vårt arbete har som målsättning att bidra till att nå de Globala målen med främsta fokus på mål 10: Ökad jämlikhet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor, mål 5: Jämställdhet, och mål 3: Hälsa och välbefinnande. 

Programmet har sedan hösten 2018 genererat över 450 jobb för programmets ungdomar. Vi har även vunnit kommunikationspriset Silverhjulet på Gyllene Hjulet-galan för Sveriges bästa sponsring och partnerskap 2018 i kategorin "Årets Samhällsengagemang", våra Ungdomsledare vann "Årets Förebilder" på nationella mångfaldsgalan Diversity Index Award 2019, vi var finalist i Guldhjulet 2020, vann ViLirare stipendiet 2019, finalist i "Årets Initiativ" 2019, blivit nominerade till Sveriges Uniteds pris "Guldhanden" 2017 och blivit finalist i Metro och ÖppnaDörrens pris för bästa integrationsinitiativ 2018 - "Årets Dörröppnare", m.fl.

Right To Play Sverige arbetar med stöd från bl.a. Sveriges innovationsmydighet Vinnova, Allmänna Arvsfonden, Europeiska Socialfonden, Stockholm stads socialnämnd, Kronprinsessparets Stiftelse, Skandia Idéer för livet, Reach for Change, MUCF, Länsstyrelsen Stockholm, företag och privatpersoner.

Mer om vår verksamhet och våra resultat kan ni läsa i vår Verksamhetsberättelse 2020. Ni hittar även tidigare verksamhetsberättelser här: 2017, 2018 och 2019.

 

Right To Play Sverige startade sin verksamhet i Sverige i november 2016 och har sedan starten varit en del av Reach for Changes inkubator "Innovation för Integration". Right To Play Sveriges Verksamhetschef Anna Lindh är en av Reach for Changes "Change Leaders".
"Innovation för Integration" stöttar idéer, genom finansiering, rådgivning och nätverk, som hjälper ensamkommande och nyanlända barn och unga att lättare och snabbare inkluderas i det svenska samhället. Satsningen har som mål att bidra till systemförändringar i samhället, genom hållbara och långsiktiga lösningar.

 

Finansiärer och arbetsgivare talar om oss...

”Det som är unikt med Right To Play är dels deras starka fokus på att hjälpa unga till arbete, sättet de samarbetar med starka aktörer inom förenings- och näringslivet för att möjliggöra detta samt att deras metodik är behovsanpassad och utgår ifrån ungdomsperspektivet.” 

- Gayatri Rathinavelu, Program Manager Reach for Change

”Det viktigaste för oss är att jobbet blir gjort på ett bra och professionellt sätt, och det är något vi har fått bekräftat direkt från våra klubbar och föreningar där Right To Play varit involverade. Att detta sedan hjälper dessa ungdomar in på arbetsmarknaden är inte bara kul för oss på SolidSport, utan viktigt för samhället i stort.”

- Tobias Thalbäck, VD SolidSport

”För oss handlade det om enkelhet, förslaget från Right To Plays sida var enkelt, tydligt och konkret. Vidare har vi känt oss trygga genom hela processen då vi haft löpande kommunikation och känt tydligt att allt kommer att styras upp och ske på ett bra sätt.”

- Josefine Söderström, Pooling Services Manager Instajobs

Nyheter

Onsdag 04/05/22 Administrator

Right To Play söker en Praktikant!

Varaktighet: Praktiken pågår under hösten, tillträde och längd är flexibelt men gärna minst 8 veckor.

Omfattning: Praktik på 60-100%. Du kommer både att arbeta hemifrån och från vårt kontor i Gamla stan, Stockholm. 

Ersättning: Praktiken är inte arvoderad. Vi riktar oss främst till dig som är inskriven på universitet, högskola eller yrkeshögskola och gör praktik som en del av din utbildning. 

Ansökan: Maila CV och personligt brev till alindh@righttoplay.com. Beskriv i ditt personliga brev varför du vill göra praktik hos Right To Play och vad du vill lära dig under praktiken. Skriv ”Praktik!” i ämnesraden. Sista ansökningsdag är 1 juni 2022, men vi hanterar ansökningar löpande. 

läs mer »
Onsdag 16/03/22 Administrator

Right To Play och Stockholm stad ska innovera för mer jämlika förutsättningar att delta i idrott!

Med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova inleder Right To Play Sverige, tillsammans med idrottsförvaltningen i Stockholms stad, ett tvåårigt samverkansprojekt med syftet att innovera lösningar för att öka tjejers aktiva deltagande i idrott och i den organiserade idrottsrörelsen, i linje med idrottsförvaltningens vision om ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig.

läs mer »

Facebook