Right To Play Sverige

Right To Play Sverige

Stöd oss!

Vi får ut nyanlända ungdomar i jobb

Right To Play Sverige

I samarbete med kommun, företag, föreningar och de unga själva stöttar, utbildar och stärker Right To Play Sverige utrikesfödda och nyanlända unga.
Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med varje ung person, med en metodik som bygger på att se individen – dennes styrkor, förutsättningar och behov. Målet med programverksamheten är att öka ungas sysselsättningsmöjligheter, fysiska och psykiska hälsa samt kraften att driva förändring för sig själva och i samhället i stort.

Right To Play driver idag program och projekt i Stockholmsområdet, samt genom vårt nätverk för att sprida metod och erfarenhet på nationell nivå.  

Right To Play Sverige arbetar för och tillsammans med utrikesfödda och nyanlända unga i åldern 16-24 år. Sekundär målgrupp är arbetsgivare – integration är en tvåvägsprocess, det måste finnas en aktiv mottagare. Vårt arbete syftar till att bidra till att uppnå de  Globala målen med huvudfokus på Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor, Mål 5: Jämställdhet och Mål 3: Hälsa och välbefinnande. 

Sedan hösten 2018 har programmet genererat över 600 jobb till programmets unga. Vi har även vunnit kommunikationspriset Silverhjulet på Gyllene Hjulet, priset för Sveriges bästa sponsring och partnerskap 2018 i kategorin "Årets Samhällsengagemang", vi har vunnit ViLirare-stipendiet 2020, våra Ungdomsledare vann "Årets förebild" på den nationella mångfaldsgalan Diversity Index Award 2019, grundare Anna Lindh blev utvald till "Top 100 Women in Social Enterprise 2022" i hela Europa (en av fyra från Sverige på listan). Vi var även finalister i nordiska Blaze Inclusion Awards i kategorin "Catalyst", Guldhjulet 2020, ViLirare- stipendiet 2019, finalist i "Årets initiativ" 2019, nominerade till Sveriges Uniteds pris "Guldhanden" 2017 och blev finalist i Metro och ÖppnaDörrens pris för bästa integrationssatsning 2018 - " Årets dörröppnare".

Right To Play Sverige arbetar med stöd från bl.a. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Allmänna Arvsfonden, Europeiska socialfonden, Stockholms stads socialnämnd, Kronprinsessparets Stiftelse, Skandia Idéer för livet, Reach for Change, MUCF, Stockholms länsstyrelse, företag och privatpersoner.

Du kan läsa mer om vår verksamhet och våra resultat i vår Årsredovisning 2020 och i vår Verksamhetsberättelse 2021. Du hittar även tidigare aktivitetsrapporter här:  2017 , 2018 och 2019 .

 

Right To Play Sverige startade sin verksamhet i Sverige i november 2016 och har sedan starten varit en del av Reach for Changes inkubator "Innovation for Integration". Right To Play Sveriges grundare  Anna Lindh är en av Reach for Changes "Change Leaders". "Innovation för integration" stödjer idéer, genom finansiering, rådgivning och nätverk, som hjälper ensamkommande och nyanlända barn och unga att lättare och snabbare inkluderas i det svenska samhället. Satsningen syftar till att bidra till systemförändringar i samhället, genom hållbara och långsiktiga lösningar.

 

Finansiärer och arbetsgivare pratar om oss ...

"Det som är unikt med Right To Play är deras starka fokus på att hjälpa unga att arbeta, hur de samarbetar med starka aktörer inom föreningar och näringsliv för att möjliggöra detta och att deras metodik är anpassad efter behov och ur ungdomsperspektiv." 

- Gayatri Rathinavelu, programchef Reach for Change

”Det viktigaste för oss är att jobbet görs på ett bra och professionellt sätt och det är något vi har fått bekräftat direkt från våra klubbar och föreningar där Right To Play har varit med. Att detta sedan hjälper dessa unga ut på arbetsmarknaden är inte bara roligt för oss på SolidSport, utan viktigt för samhället i stort.”

- Tobias Thalbäck, vd för SolidSport

”För oss handlade det om enkelhet, förslaget från Right To Play var enkelt, tydligt och konkret. Dessutom har vi känt oss trygga under hela processen då vi har haft en löpande kommunikation och känt tydligt att allt kommer att tas om hand och göras på ett bra sätt.”

- Josefine Söderström, Pooling Services Manager Instajobs

Nyheter

Tisdag 18/10/22

FÖRSTUDIE OM ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN FÖR TJEJER MED UTLÄNDSK BAKGRUND

I Stockholm är ungdomsarbetslösheten hög, tjejer med utländsk bakgrund står ofta långt från arbetsmarknaden och vi ser ett behov av mer effektiva arbetsmarknadsinsatser och även ett stort behov av tvärsektoriell samverkan för att bidra till att lösa de komplexa hinder som målgruppen står inför kring deras etablering på arbetsmarknaden. 

läs mer »

Facebook