Rana Jumaah om #eudiversitymonth och hur vi verkar för mångfald året runt! - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

Rana Jumaah om #eudiversitymonth och hur vi verkar för mångfald året runt!

Hashtaggen #eudiversitymonth har trendat under maj månad och det är fantastiskt att se hur organisationer och företag lyfter vikten av mångfaldsperspektiv i sina kanaler och evenemang. Vi passade på att intervjua Right To Plays programkoordinator Rana Jumaah om hennes syn på vikten av mångfald och hur Right To Play jobbar med detta, inte bara under maj månad utan 365 dagar om året! 

Allt började med en enkel fråga: "Varför finns det inte fler tjejer i programmet?" Den frågan blev inte bara startskottet för Right To Plays jämställdhetssatsning, det blev också startskottet för Rana Jumaahs karriär. På bara ett par år gick hon från deltagare på Right To Plays aktiviteter till att bli programkoordinator på organisationen. Inom Right To Play har hon framförallt jobbat med att utveckla nya metoder att stärka utrikesfödda tjejer samt att stötta ensamkommande och nyanlända ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Ett arbete som lett till förtroendeuppdrag för flera av Sveriges större organisationer av och för unga, så som Youth 2030 Movement och Flickaplattformen. En resa som hon menar inte varit möjlig utan Right To Play och deras metod.

"Min resa har varit som en trappa. Men en rulltrappa som gått snabbt! Jag började som deltagare men blev snabbt ungdomsledare och sedan senior ungdomsledare. Efter det fick jag mer och mer ansvar. Det är förresten det bästa med Right To Play - de har hela tiden anpassat mina roller efter mig och mina styrkor."

Att anpassa rollerna efter sina anställda är något som Right To Play jobbar mycket med. Genom att ta tillvara på sina medarbetares styrkor och fördela arbetet därefter är filosofin att teamet blir starkare tillsammans. Ett koncept som resulterat i att Right To Play förmedlat över 160 jobb till ungdomar under pandemin! Men Rana berättar också hur Right To Plays förtroende för hennes kompetenser är vad som fått henne att växa.

"De har alltid lyssnat på mig och stöttat mig, vilket har gjort att jag vågat utmana mig själv. De la från början en spotlight på mina styrkor, styrkor jag inte ens visste jag hade. Jag såg till exempel inte mig själv som en förebild förrän de visade mig allt jag gjort. Framförallt har min närmaste chef varit ett fantastiskt stöd. Det är lätt att se sina misslyckanden eller sina hinder men Frida har alltid sett mig och lyft mig."

Hinder är någonting det tyvärr finns gott om på arbetsmarknaden, framförallt för en ung tjej med utländsk bakgrund. Statistiken visar att just unga, utrikesfödda tjejer är den grupp som står längst från arbetsmarknaden. Anledningarna kan vara många; ålder, etnicitet och kön är bara tre exempel som inte heller visar på komplexiteten att navigera ett samhälle som bär på en hel del förutfattade meningar om en.

"Människor som bott i Sverige 5–6 år och som talar flytande svenska klassas som nyanlända, ibland bara på grund av sitt namn, och får inte jobb. Tjejer som söker jobb på lager antas vara svaga och får inte jobbet, bara för att de är just tjejer, trots att det finns kvinnliga styrkelyftare. Det är fördomar och det straffar jättemånga. Vissa menar att vi måste skapa fler mötesplatser men nej, jag tror inte på det. Det är jättebra att mötesplatser finns men de som hittar dit är de som redan är intresserade, och vi behöver komma åt människor som är kvar i sina bubblor", menar Rana.

En bättre lösning? Att arbetsgivare börjar våga anställa utanför sitt eget nätverk och framförallt utanför sin bekvämlighetszon! Forskning visar att företag som rekryterar brett och anammar mångfald är mer innovativa och mer ekonomiskt lönsamma. Dessutom så ökar det integrationen i samhället eftersom fler arbetar och får ekonomisk frihet, träffar nya människor och blir inkluderade i en större gemenskap, och forskning visar att ökad integration leder till ökad välfärd i landet. Ett tips på hur arbetsgivare kan tänka?

"Arbetsgivare behöver se och värdera andra saker än endast CV eller kontakter. Så som vilja, arbetsmoral, social kompetens, sådant som är svårt att uttrycka på ett CV för en person som inte fått chansen att samla ihop erfarenhet. Så som Right To Play gjorde med mig. De såg mina kompetenser och lärde mig vårda dem, idag är jag programkoordinator. Något jag inte visste att jag kunde men som jag gör jättebra!"

Right To Play stöttar både ungdomar och arbetsgivare att möjliggöra för fler hållbara anställningar till utrikesfödda och nyanlända ungdomar. Är du arbetsgivare och vill veta mer om hur du kan bidra till ökad mångfald samtidigt som ni får stöd att uppnå era hållbarhetsmål och goda chanser till ökad lönsamhet - kontakta Program Manager Charles Lindell Beskow på clindell@righttoplay.com 
 

Att stötta Right To Play innebär bland annat att möjliggöra för fler ungdomar att komma i arbete och använda sina värdefulla kompetenser - och till ökad mångfald på arbetsmarknaden likväl som i samhället i stort. Om du vill vara med och bidra klicka här!