Om Right To Play globalt - Right To Play Sverige

Om Right To Play globalt

Right To Play grundades år 2000 av skridskolegendaren och fyrfaldige OS-guldmedaljören Johann Olav Koss och är en global organisation som använder lekens och idrottens kraft för att utbilda och stärka behövande barn och unga. Right To Play är religiöst och politiskt obunden och når ut till 2.3 miljoner barn och unga varje vecka genom mer än 550 internationella medarbetare och 15800 volontärarbetare.


Right To Plays vision är skapa en trygg och sund värld för barn och unga. Eftersom utmaningarna ser olika ut i olika delar av världen så är programmen anpassade utifrån de olika behoven. I en del områden ligger fokus på livräddande lekar där barnen får lära sig vikten av hygien för förhindra smittspridning. I andra konfliktdrabbade områden uppmuntrar våra program barnen att, oavsett  etnisk, kulturell eller annan bakgrund, mötas på neutral mark för att leka tillsammans.


Right To Play arbetar också med att utbilda lokala lärare och ledare i lekbaserad utbildning. Effekten märks på flera nivåer, både utbildningskvaliteten och elevernas närvaro ökar och barnen blir mer aktivt engagerade i undervisningen. Leken leder till bättre lärande och blir också ett sätt för studenter att engagera sig och förbättra sina kommunikations- och beslutsfattande färdigheter. Leken uppmuntrar teamwork och samarbete och bygger självkänsla och ledarskapskvaliteter.


För mer information se www.righttoplay.com.